Publication
Title
Het macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / RUG-WWE , 25
Publication
Gent : RUG, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report