Publication
Title
Ecologische structuren binnen het Scheldestroomgebied: een essentiële voorwaarde voor het ecologisch herstel en de veerkracht van het systeem
Author
Language
Dutch
Source (book)
Referatenboek van het 4de Internationaal Schelde-Symposium
Publication
WEL , 1998
Volume/pages
p. 315-322
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference