Publication
Title
Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transet-Tellingen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 97/09
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference