Publication
Title
Mogelijke rol van bufferzones in de reductie van nutriëntenaanvoer naar waterlopen: een literatuurstudie
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 97/02
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1997
Note
General: Studie uitgevoerd in opdracht van VMM
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference