Publication
Title
Het voorkomen van macrozoobenthos in de littorale zone van het Schelde- en Eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënt en sedimentkenmerken
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / RUG-WWE , 29
Publication
Gent : RUG , 1993
Volume/pages
110 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference