Publication
Title
De terristrische flora en vegetatie van niet getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 98/10
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference