Publication
Title
Containerdok west, hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3: in situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de beneden Zeeschelde: winter- en zomercampagne
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport , I/R/11128/98.005/WFE
Publication
s.l. : 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference