Publication
Title
Onderhoudswerken aan de schorren op de RO van de Zeeschelde ter hoogte van de Kramp: enkele suggesties voor ecologisch meer verantwoorde oeverversterkingen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport , A92/114
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference