Publication
Title
Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 98/27
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference