Publication
Title
Integraal waterbeheer: globale visie op het Zeeschelde-bekken
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1994
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference