Publication
Title
De Kust- en Vlaamse banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport , A93/144
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference