Publication
Title
Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta = Macrobenthos of the Zeeschelde, with special reference to the distribution and role of Oligochaeta
Author
Language
Multilingual
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 99/04
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference