Publication
Title
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurherstel aan de IJzermonding (Nieuwpoort)
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : RUG, 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference