Publication
Title
Het macrobenthos in het sublittoraal van de beneden Zeeschelde in 1996-1997
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 98/17
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud , 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference