Publication
Title
Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest: deel 10: Leiebekken
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AMINAL, Afdeling Water, 1996
Volume/pages
41 p., kaarten
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference