Publication
Title
Het Hof van Cassatie, de mond maar niet de geest van de wet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Informatieblad Nederlandse Orde van Advocaten
Publication
1996
Volume/pages
(nov. 1996) , p. 11-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference