Title
Het Hof van Cassatie, de mond maar niet de geest van de wet
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Informatieblad Nederlandse Orde van Advocaten
Volume/pages
(nov. 1996) , p. 11-13
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle