Publication
Title
De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie: deelrapport 1: aantalsevolutie en huidig voorkomen van overwinterende en broedende aalscholvers (**Phalacrocorax carbo sinensis**) in Vlaanderen: een kort overzicht
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 96/10
Publication
Antwerpen : UIA , 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference