Publication
Title
Toekomstmogelijkheden voor duurzame werkgelegenheid in het stedelijk gebied Turnhout
Author
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / UFSIA, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen ; 1999:40
Publication
Antwerpen : 1999
Volume/pages
71 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference