Publication
Title
De politiek gealiëneerden in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De (on)redelijke kiezer: onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen / Swyngedouw, Marc
Publication
Leuven : Acco , 1998
Volume/pages
p. 119-137
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference