Publication
Title
Het arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen in België en Nederland: een vergelijkende studie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Publication
Deventer : 1992
ISSN
0169-2216
Volume/pages
8 :1 (1992) , p. 56-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference