Publication
Title
Het voorkomen van vissen en waterplanten in relatie tot de beekstructuur en de waterkwaliteit in het Denderbekken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1991
Volume/pages
59 (1991) , p. 145-152
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference