Publication
Title
Het voorkomen van vissen en waterplanten in relatie tot de beekstructuur en de waterkwaliteit in het Denderbekken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
1991
Volume/pages
59(1991), p. 145-152
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report