Publication
Title
Vrijheid onder voorwaarden en het recht op inzage in het strafdossier
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1999/2000), p. 504-506
Note
General: Noot onder KI Brussel, 30 april 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017