Publication
Title
Vrijheid onder voorwaarden en het recht op inzage in het strafdossier
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62 (1999/2000) , p. 504-506
Note
Noot onder KI Brussel, 30 april 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference