Title
Vrijheid onder voorwaarden en het recht op inzage in het strafdossier
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1999/2000) , p. 504-506
ISSN
1782-3463
General
Noot onder KI Brussel, 30 april 1999
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)