Publication
Title
De introductie van IAS: samenvatting van het panelgesprek
Author
Language
Dutch
Source (book)
International Accounting Standards als referentiekader voor de financiële rapportering van Belgische ondernemingen / Theunisse, H. [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 2000
ISBN
90-5350-959-3
Volume/pages
p. 161-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference