Publication
Title
De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad': een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (series)
Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden , 1
Publication
Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde , 2000
ISBN
90-72474-30-9
Volume/pages
277 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference