Publication
Title
Normen voor de huisvesting van zoogdieren in dierentuinen: invulling van artikel 8 van het KB van 10.08.1998 betreffende de erkenning van dierentuinen
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Ministerie van Middenstand en Landbouw, 1999
Volume/pages
171 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference