Publication
Title
Koning Artur in Brabant (12de-14de eeuw): studies over riddercultuur en vorstenideologie
Author
Language
Dutch
Source (series)
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten: Klasse der Letteren , 167
Publication
Brussel : Paleis der Academiën , 1999
ISBN
90-6569-687-3
Volume/pages
241 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference