Publication
Title
Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten: Klasse der Letteren , 167
Publication
Brussel : Paleis der Academiën , 1999
ISBN
90-6569-686-5
Volume/pages
369 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference