Publication
Title
Migranten en school: uitkomsten doorlichting onderwijs door de OESO
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Samenwijs
Publication
1992
Volume/pages
13 :2 (1992) , p. 85-87
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference