Publication
Title
De zedenparadox: over bewijsvoering in zedenzaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht / Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. - 's-Gravenhage, 1978 - 2018
Publication
's-Gravenhage : 1998
ISSN
0167-5478
Volume/pages
(1998) , p. 119-121
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference