Publication
Title
A. Fonck: Grammatica goed geregeld: grammatica vanuit een communicatief perspectief, Nederlands voor anderstaligen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vonk: tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands. - Antwerpen, 1981 - 2011
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
0770-2086
Volume/pages
26(1997), p. 60-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference