Publication
Title
Het volwassenenonderwijs Nederlands voor anderstaligen in de provincie Antwerpen: een inventaris: samenvattende conclusies interimrapport t.b.v. Raadscommissie Onderwijs Provinciebestuur Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : s.n. , 2000
Volume/pages
72 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference