Publication
Title
Leerstijlenonderzoek als deelinstrument voor studiebegeleiding in secundair en hoger onderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA , 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference