Publication
Title
Onderwijsresearchdagen 1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
Publication
Groningen : H.D. Tjeenk Willink , 1999
ISSN
0165-0645
Volume/pages
76 :5 (1999) , p. 371-394
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference