Publication
Title
Leerstijlenonderzoek als instrument voor studiebegeleiding van Vlaamse studenten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen / Driel, van, J.H. [edit.]
Publication
Leiden : ICLON , 2000
Volume/pages
p. 50-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 17.06.2024
To cite this reference