Publication
Title
Naar een dualisering van onze maatschappij? De noodzaak om ons sociaal beleid te herdenken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Meerwaarden voor het zelfstandig ondernemen: deel 3 / Academie voor het Kleinbedrijf
Publication
Leuven : Garant , 1999
Volume/pages
p. 49-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference