Publication
Title
De positie van de minderjarige vreemdeling in het Belgisch recht: enkele knelpunten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kinderrechtengids (KIDS) : commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de maatschappelijke en juridische positie van het kind. - Gent, 1994 - 2006
Publication
Gent : Mys & Breesch , 1999
ISBN
90-5462-059-5
Note
Continued by: Reeks KIDS. - Brussel
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference