Publication
Title
De wilde weldoener? Vlaamse geefpatronen aan liefdadigheid
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2000:8
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Politieke en Sociale Wetenschappen , 2000
ISBN
978-90-5728-180-8
Volume/pages
16 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference