Publication
Title
Een geldige ademanalyse sluit de onwettige weigering van een bloedproef uit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
63:3(1999-2000), p. 99-101
Note
General: Noot onder Corr. Turnhout 11 december 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference