Publication
Title
Literatuurstudie met betrekking tot de huidige stand van zaken, inzake de mogelijkheden tot secundaire preventie van de verschillende kankers
Author
Language
Dutch
Source (series)
ESOC publicatie , 39
Publication
Wilrijk : UIA, Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, 1999
Volume/pages
49 p.
Note
General: Beleidsondersteunende studie op verzoek van de Vlaamse Gezondheidsraad
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference