Publication
Title
C. Vanderveeren en J. Vuchelen (eds.): Een Vlaams fiscaliteit binnen een economische en monetaire unie: referaten voor het Vlaamse symposium van 4 en 5 december 1998
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
63 :16 (1999/2000) , p. 551-552
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference