Title
C. Vanderveeren en J. Vuchelen (eds.): Een Vlaams fiscaliteit binnen een economische en monetaire unie: referaten voor het Vlaamse symposium van 4 en 5 december 1998
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
63(1999/2000) :16 , p. 551-552
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)