Title
Over de machten van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgever
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
63(1999/2000) :20 , p. 666-669
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:135803
General
Noot onder Arbitragehof, nr. 136/98, 16 december 1998
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)