Title
Over de machten van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgeverOver de machten van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgever
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
63(1999/2000):20, p. 666-669
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:135803
General
Noot onder Arbitragehof, nr. 136/98, 16 december 1998
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)