Publication
Title
Over de machten van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgever
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
63:20(1999/2000), p. 666-669
Note
General: Noot onder Arbitragehof, nr. 136/98, 16 december 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017