Publication
Title
Aan wie heeft, wordt gegeven: over het vertrouwensbeginsel bij gedogend bestuursoptreden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 2000
Volume/pages
6 :29 (1999/2000) , p. 705-710
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference