Title
K.J.M. Mortelmans en J. Stuyck: Annotaties Hof van Justitie EG: een selectie uit Nederlandstalige tijdschriftenK.J.M. Mortelmans en J. Stuyck: Annotaties Hof van Justitie EG: een selectie uit Nederlandstalige tijdschriften
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Faculteit Rechten
Publication type
review
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
60(1996/1997), p. 448-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle