Publication
Title
Woonbeleid in Vlaanderen: een leidraad doorheen ingewikkelde administratieve structuren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vademecum voor architecten
Publication
1993
Volume/pages
5(1993), p. 26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference