Publication
Title
Woonbeleid in Vlaanderen: een leidraad doorheen ingewikkelde administratieve structuren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vademecum voor architecten
Publication
1993
Volume/pages
5 (1993) , p. 26
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference