Publication
Title
De Wet van 4 mei 1999: een eerste schets van het beginsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vennootschapsrecht en fiscaliteit. - Gent
Publication
Gent : 1999
Volume/pages
(1999) , p. 224-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference