Publication
Title
Bedenkingen bij de schenking naar Belgisch burgerlijk recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Yin-Yang: bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar. - Deventer, 2000
Publication
Deventer : Kluwer, 2000
ISBN
90-271-5202-0
Volume/pages
p. 11-18
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Yin - Yang : bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan M. J. A. van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference