Publication
Title
Bedenkingen bij de schenking naar Belgisch burgerlijk recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Yin-Yang: bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar. - Deventer, 2000
Publication
Deventer : Kluwer , 2000
ISBN
90-271-5202-0
Volume/pages
p. 11-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference