Publication
Title
Samenloop en zelfregulering met een kijkje bij onze Noorderburen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum René van Gompel / Schuermans
Publication
Deventer : Kluwer, 1998
Volume/pages
p. 373-399
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference