Publication
Title
Naar een amendering van de Richtlijn 94/45 EG betreffende de Europese ondernemingsraden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Jozef van den Heuvel
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen , 1999
Volume/pages
p. 371-400
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference