Publication
Title
Omgevingsinvloeden bij astma
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Publication
1999
Volume/pages
61 (1999) , p. 593-606
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference