Publication
Title
Probleemstelling: de bedrijfsorganisatie een blauwdruk voor een Europees sociaal-economisch inspraakmodel?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bedrijfsorganisatie aan de vooravond van de 21e eeuw: ontstaan en evolutie van een experiment van werknemersparticipatie = L'organisation de l'économie à la veille du 21ième siècle: origines et évolution d'une expérience de participation des travailleurs / Stroobant, Maxim [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2000
ISBN
90-5095-123-6
Volume/pages
p. 11-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference